SALARIILE au fost ÎNGHEŢATE! Nu se mai dau TICHETELE DE MASĂ în 2017 si cei 500 de euro pentru nou-născuţi

Guvernul a adoptat miercuri ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal) bugetare, au fost aprobate unele măsuri cu privire la drepturile salariale și de altă natură de care beneficiază personalul din sectorul bugetar, precum și alte măsuri bugetare, pentru perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2017, respectiv:

 

– drepturile salariale ale personalului din sectorul bugetar au fost menținute la nivelul în plată la nivelul lunii decembrie 2016;

 

– a fost continuată aplicarea măsurilor aprobate în perioadele anterioare referitoare la suspendarea acordării personalului din sectorul bugetar de tichete de masă, tichete cadou, vouchere de vacanță, premii, ajutoare/indemnizații la ieșirea la pensie/trecerea în rezervă;

 

– prorogarea termenelor de aplicare a prevederilor din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, potrivit cărora se alocă 6 % din PIB pentru învățămțânt și 1% din PIB pentru cercetare;

 

– neacordarea sumei reprezentând echivalentul în lei a 500 euro art. 356 din Legea educației naționale, nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

– anumite drepturi stabilite prin acte normative pentru unele categorii de personal au fost menținute la nivelul în plată în luna decembrie 2016 (indemnizaţiile prevăzute de Decretul) Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările 2i completările ulterioare, indemnizații academicieni și urmașii acestora, etc.).

Totodată, în luna ianuarie 2017, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, au fost aprobate unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, care vizează:

  • acordarea, începând cu 1 februarie 2017, a unei majorări salariale de 20% pentru personalul plătit din fonduri publice din instituţiile şi autorităţile publice ale administraţiei publice locale;
  • acordarea, începând cu 1 februarie 2017, pentru personalul de specialitate artistică din cadrul instituţiilor publice de spectacole sau concerte, a unei majorări salariale de 50%.

Potrivit art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal- bugetare, precum şi modificare şi completarea unor acte normative, începând cu data de 1 februarie 2017, unele categorii de personal din instituţiile şi autorităţiile publice ale administraţiei publice locale şi din instituţiile de spectacole şi concerte, beneficiază de majorări salariale.

Tot cu aceeaşi data se majorează şi salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată conform Hotărârii Guvernului nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

 Citeşte continuarea pe pagina următoare!

Scrie un comentariu