Modificarea Codului Penal, PE ÎNȚELESUL TUTUROR! Ce schimbări sunt aduse EXACT prin Ordonanța de Urgență, adoptată marți de Guvern!

Judecătorul Cristi Danileţ: Ordonanţa de marţi noaptea pe înţelesul tuturor

Adoptare. În noaptea de 31 ian/1 febr 2017 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 92/2017 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 care modifică Codul penal şi Codul de procedură penală. În aceeaşi noapte a fost adoptat un proiect de lege cu privire la graţiere, dar acesta va intra în procedură legislativă la Parlament, aşadar încă nu există un act normativ privind graţierea care să producă efecte.

De ce OUG? Pentru situaţii de urgenţă, când nu se poate aştepta ca Parlamentul să dea o lege, Guvernul poate să o facă în locul lui, prin OUG. Din partea introductivă a OUG nu rezultă în mod clar care ar fi fost urgenţa ce a impus modificarea celor două coduri, ci doar se face menţiune la apariţia unor interpretări neunitare ca urmare a publicării unor decizii ale CCR.

Avizare la CSM. În domeniile care privesc justiţia şi codurile este obligatoriu de cerut avizul de la CSM, care are doar valoare consultativă. Cu privire la o primă variantă a textului OUG apărut săptămâna trecută, CSM a dat un aviz negativ. Dar marţi s-au adus modificări importante textului iniţial, astfel că MJ a considerat că e nevoie de un nou aviz de la CSM. La ora 17 a fost primită la CSM noua variantă a nouă variantă a proiectului de OUG. Preşedinta CSM a fixat întâlnire a Plenului CSM pentru miercuri la ora 9.00, anunţând chiar pe ministru de aceasta. La ora 21.30 OUG era însă aprobată de Guvern, fără aviz de la CSM.

Modificarea C.pen. Prin OUG se aduc mai multe modificări Codului penal, care vor intra în vigoare peste 10 zile:

1. favorizarea făptuitorului. Dacă ajuţi o persoană să se sustragă de la proces sau de la executarea pedepsei, comiţi o infracţiune. Nu sunt sancţionaţi însă cei care îşi ajută membrii de familie (părinţii sau bunicii ori străbunicii, copiii sau nepoţii ori strănepoţii, fraţii sau nepoţii acestora, soţii sau concubinii).
– OUG mai adaugă acum o categorie de persoane care nu va fi sancţionată: afinii până la gradul II, adică de acum nu vor mai fi sancţionaţi părinţii şi bunicii soţului, copiii şi nepoţii soţului, fraţii soţului. Aceasta înseamnă că dosarele deschise până în prezent pentru aceste din urmă categorii de persoane trebuie închise;
– OUG prevede că de acum nu vor mai fi pedepsiţi cei care favorizează făptuitorii prin emiterea, aprobarea sau adoptarea actelor normative.

2. abuzul în serviciu. Reglementarea este modificată aproape în întregime, depăşindu-se cerinţele unei decizii a CCR (405/2016) care atrăgea atenţia asupra unei singure neclarităţi. Sunt mai multe aspecte aici:
– de acum, fapta va fi infracţiune numai atunci când se încalcă normele dintr-o lege, OG sau OUG şi se produce o pagubă de peste 200.000 lei sau o vătămare a drepturilor ori intereselor unei persoane. Asta înseamnă că, de pe data de 11 februarie 2017 faptele de abuz cu prejudiciu de cel mult 200.000 lei nu vor mai fi infracţiuni: dosarele penale în curs de soluţionare vor trebui închise, iar prejudiciul va putea fi recuperat de cei interesaţi numai pe calea unui proces civil (reclamantul trebuie să plătească taxă de timbru, să plătească expertize etc, ceea ce nu se întâmpla în cursul procesului penal). Persoanele condamnate definitiv pentru asemenea fapte vor trebui puse în libertate şi condamnarea ştearsă din cazier. Încă o precizare: pragul de 200.000 lei este ales în mod arbitrar;
– se reduc limitele de pedeapsă de la 2-7 ani la 6 luni-3 ani sau amendă. Deci, noua lege stabileşte pedepse mai mici. Efectul este că scad şi termenele de prescripţie a răspunderii penale, ceea ce afectează dosarele în curs: dacă până acum o infracţiune de abuz în serviciu putea fi urmărită în termen de până la 8 ani de la data comiterii, de acum acest termen va fi de 5 ani, astfel că dosarele care se află pe rolul organelor judiciare de mai mult de 5 ani trebuie închise;


– în caz de condamnare, până acum judecătorul putea interzice celui condamnat să exercite o funcţie publică timp de 1-5 ani. Prin OUG se elimină această posibilitate;
– se reduc drastic pedepsele la abuzul în serviciu comis prin discriminare: dacă până acum se pedepsea cu 2-7 ani închisoare şi interzicerea dreptului de a mai exercita funcţia publică pentru cel care îngrădea drepturile unei persoane pe temei de rasă, naţionalitate, religie, sex, dizabilitate etc, de acum se va sancţiona cu închisoare o lună-un an sau amendă;
– OUG prevede că de acum nu vor mai fi pedepsiţi cei care comit fapta de abuz în serviciu, inclusiv prin discriminare, prin emiterea, aprobarea sau adoptarea actelor normative. Aşadar, există o categorie specială de angajaţi ai statului care nu pot fi traşi la răspundere indiferent cât de mare ar fi paguba produsă sau cât de importantă ar fi vătămarea produsă. Mai mult, se deschide posibilitatea legiferării rasiale!

3. neglijenţa în serviciu. Până acum, dacă un funcţionar comitea printr-o îndatorirea de serviciu o pagubă sau o vătămare, dar nu cu intenţie (când ar fi fost abuz), ci prin indiferenţă sau neglijenţă, fapta era infracţiune. Peste 10 zile aceasta va dispărea cu totul din Codul penal, indiferent cât de gravă ar fi urmarea faptei. Aceasta înseamnă că dosarele penale în curs de soluţionare vor trebui închise, iar prejudiciul va putea fi recuperat de cei interesaţi numai pe calea unui proces civil. Persoanele condamnate definitiv pentru asemenea fapte vor trebui puse în libertate şi condamnarea ştearsă din cazier.

4. conflictul de interese Luarea unei decizii de către cel care ocupă o funcţie publică în folosul patrimonial al său, al soţului sau al rudei/afinului până la gradul doi este infracţiune. Codul prevedea că astfel de decizii nu pot fi luate nici pentru cei cu care ai fost în raporturi comerciale sau de muncă în ultimii 5 ani sau dacă ai primit cadouri sau donaţii de la aceştia.

– CCR a atras atenţia că textul de lege foloseşte sintagma „raporturi comerciale” care nu este clarificată (dec. 603/2015) dar, în loc să fie clarificată această sintagmă, prin OUG 13 a fost cu totul eliminată referirea la ea. Mai mult, s-au înlăturat şi referirile la raporturile de muncă, cadouri şi donaţii! Prin urmare, dacă iei o decizie ca funcţionar public prin care îţi avantajezi fostul şef, fostul partener de afaceri sau cel care tocmai ţi-a plătit o vacanţă la mare, nu vei comite vreo infracţiune;
– în mod corect a fost înlăturat conflictul de interese în mediul privat, fapt conform cu decizia CCR 603/2015.

5. şoferii băuţi

Citeşte continuarea pe pagina următoare!(mai jos dupa publicitate)


Scrie un comentariu