Acatistul Nașterii Maicii Domnului

Troparul, glasul al 4-lea

Nașterea ta, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, bucurie a vestit la toată lumea, că din tine a răsărit Soarele dreptății, Hristos, Dumnezeul nostru. Și dezlegând blestemul a dat binecuvântare și stricând moartea, ne-a dăruit nouă viață veșnică.

Condac 1:

Astăzi ușa vieții se deschide, astăzi raza Soarelui celui înțelegător răsa-re, astăzi Maica bucuriei se naște spre mântuirea a toată lumea. Veseliți-vă popoare și vă bucurați și cu credință, din inimă lăudați-o așa: Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mân-tuirea a toată lumea!

Icos 1:

Soborul îngeresc și neamul omenesc astăzi după cuviință să se veselească, pentru că Eva cea tainică în lume vine și nădejdea așteptării lui Adam se împlinește. Pe care toți lăudând-o, așa să-i zicem:

Bucură-te, că viața și bucuria prin tine lumii se va trimite;

Bucură-te, steaua dimineții cea înțelegătoare;

Bucură-te, steaua darului care vestești venirea în lume a veșnicului Soare;

Bucură-te, dimineață și zori care aduci lumii veșnică nemurire;

Bucură-te, chemarea înapoi a celor ce de rai s-au înstrăinat;

Bucură-te, chemarea înapoi a celor pe care șarpele i-a înșelat;

Bucură-te, cămară a tainelor mântuirii neamului omenesc;

Bucură-te, floarea milei și a îndurării Părintelui ceresc;

Bucură-te, odor ales de Dumnezeu și slava fecioriei;

Bucură-te, sălașul cel cuvântător și cămara cea sfântă a bucuriei;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea a toată lumea!

Condac 2:

Adam și Eva să se veselească împreună cu tot neamul omenesc, căci împăcarea lui Dumnezeu cu oamenii s-a apropiat și Maica milei la noi a sosit; pentru care, slavă dăm lui Dumnezeu așa: Aliluia!

Icos 2:

Adam, cu taină la început, pe femeie cu numele vieții a numit-o, că la plinirea vremii prin Eva cea tainică și duhovnicească, viața lumii s-a înnoit și bucuria în locul întristării a răsărit; pe care cu credință, din inimă o lăudăm așa:

Bucură-te, răsăritul cel gândit al Soarelui celui neînserat;

Bucură-te, revărsarea bucuriei care ai alungat întristarea;

Bucură-te, roua milostivirii lui Dumnezeu, prin care arșița păcatului se răcorește;

Bucură-te, roua cea de viață aducătoare, prin care roua morții se tămăduiește;

Bucură-te, lăcaș prea sfânt și raiul cel gândit al desfătării;

Bucură-te, fântâna darurilor și izvor al mângâierii;

Bucură-te, stâlparea cea înțelegătoare din rădăcină împărătească;

Bucură-te, floare duhovnicească din sămânță arhierească;

Bucură-te, Sfânta Sfintelor cea preaaleasă;

Bucură-te, Sfânta Sfintelor și scară cerească;

Bucură-te, raiule cu totul înflorit;

Bucură-te, raiule cuvântător și prea împodobit;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea a toată lumea!

Condac 3:

Bucurie a luat de la Dumnezeu Ana pentru nașterea lui Samuil, dar și mai mare a fost bucuria dumnezeieștilor Părinți pentru nașterea ta, Preasfântă Fecioară. Pentru care, slavă și mulțumită din toată inima au adus lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icos 3:

După îndelungată vreme de nerodire și de mâhnire a dumnezeiștilor tăi părinți, ca un soare prea frumos ai răsărit și noaptea întristărilor ai risi-pit-o prin nașterea ta, și bucurie la toată lumea ai vestit. Pentru care cu smerenie și cu umilință te lăudăm așa:

Bucură-te, că nașterea ta îngerul Domnului a vestit-o;

Bucură-te, că numele tău de înger s-a proorocit;

Bucură-te, că la nașterea ta cerul și pământul s-a bucurat;

Bucură-te, că numele de Maria, ca taină de la Dumnezeu ți s-a dat;

Bucură-te, că cele cinci slove ale numelui tău, pe unele din darurile tale le-a arătat;

Bucură-te, că tu cu fecioria și cu proorocia ai covârșit-o pe Maria;

Bucură-te, căci cu milostenia și cu smerenia ai strălucit mai mult ca Abigail;

Bucură-te, că frumusețea Rahilei ai întrecut-o fără de asemănare;

Bucură-te, că frumusețea Rahilei s-a deosebit de a ta, ca a lunii de soare;

Bucură-te, că pe Iudita cea înțeleaptă, cu înțelepciunea ai întrecut-o;

Bucură-te, că pe Ana, mama lui Samuel, ai covârșit-o prin moartea cea gânditoare;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea a toată lumea!

Condac 4:

⬇Citește articolul pe pagina următoare⬇

DISTRIBUIȚI